Do’a Pagi – Ust. Salim A. Fillah

Oleh: Salim. A. Fillah. Allah, jadikan ikhlasku bagai susu. Tak campur kotoran, tak disusup darah. Murni, bergizi, menguati. Langit ridha, bumi terilhami. Allah, jadikan dosa mendekatkanku...

Futuhat – Ust. Salim A Fillah

By: @salimafillah. "Kami adalah kaum yang dibangkitkan Allah; untuk membebaskan manusia, dari: Penghambaan kepada sesama makhluq, menuju peribadahan pada Khaliq mereka semata. Sempitnya dunia, menuju luasnya akhirat. Kezhaliman...